Założenie spółki w Hiszpanii w branży marketingowej – istotne kwestie

Osoby, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej na Półwyspie Iberyjskim, często wybierają założenie spółki w Hiszpanii w branży marketingowej. Oto najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać decydując się na założenie spółki w Hiszpanii, np. w szeroko pojętej branży marketingowej.

W tym tekście można się dowiedzieć, najważniejszych kwestii dotyczących zakładania spółki w Hiszpanii. To bardzo przydatne informacje dla osób, które planują prowadzanie działalności gospodarczej w dziedzinie marketingu w tym pięknym śródziemnomorskim kraju.

Założenie spółki w Hiszpanii w branży marketingowej przez obcokrajowców

Należy zaznaczyć, że każda spółka, w tym także w branży marketingowej przez obcokrajowców w Hiszpanii, ma dokładnie takie same uprawnienia w porównaniu do każdej innej spółki w tym kraju w tej branży. W związku z tym polscy przedsiębiorcy mogą inwestować i prowadzić firmę w Hiszpanii. Warto też zaznaczyć, że spółka z Hiszpanii założona przez przedsiębiorców – obcokrajowców może także korzystać z różnego rodzaju pomocy publicznej, w tym przypadku na takich samych warunkach, jak miejscowa spółka. Proces założenia spółki w Hiszpanii może trwać od około 4 tygodni do 5 tygodni. Minimalnym wymaganym kapitałem jest 3000 EUR. Natomiast stawka podatkowa w tym kraju w przypadku spółek wynosi 25%.

Założenie spółki w Hiszpanii w branży marketingowej – rodzaje spółek

W Hiszpanii istnieje Istnieje kilka rodzajów spółek w przypadku inwestorów zagranicznych:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sociedad Limitada – SL – jest ona najczęściej rejestrowaną formą działalności gospodarczej w Hiszpanii, może zostać powołana przez jedną albo kilka osób fizycznych lub prawnych, a minimalny kapitał założycielski wynosi 3006 EUR;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo – Sociedad Limitada Nueva Empresa – SLNE – to forma działalności gospodarczej, która powstała w 2003 roku, kapitał zakładowy wynosi minimalnie 3012 EUR, a maksymalnie 120202 EUR;
  • spółka akcyjna – Sociedad Anónima – SA – założona może zostać przez przynajmniej 3 wspólników i powinni oni wnieść co najmniej 25% kapitału minimalnego 60102 EUR;
  • spółka komandytowa – Sociedad Comanditaria – SC – w jej skład wchodzą komplementariusze, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność swoim własnym majątkiem oraz co najmniej jeden komandytariusz, posiadające ograniczoną odpowiedzialność.

Zakładanie spółki w Hiszpanii w branży marketingowej – przedstawicielstwo lub oddział

Kolejną propozycją dla tych osób, które chcą założyć spółkę w Hiszpanii w branży marketingu jest również rejestracji spółki będącej przedstawicielstwem lub oddziałem spółki zagranicznej, np. polskiej spółki. Aby założyć oddział lub przedstawicielstwo polskiej spółki w Hiszpanii, należy poza wpisem do Rejestru Handlowego, przedstawićdokumenty potwierdzające istnienie polskiej spółki – muszą one być rzecz jasna przetłumaczone oraz zalegalizowane. Potrzebne będą też jej aktualny statut, skład zarządu, a także umowa o założeniu filii.

 

Więcej informacji: https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/zakladanie-spolek/