Ruszamy z firmową stroną internetową- o czym nie możemy zapomnieć?

Rozpoczęcie prowadzenia strony firmowej w sieci to z pewnością ważny krok w rozwoju każdej działalności. Posiadanie strony internetowej stwarza bowiem bardzo wiele nowych możliwości- w tym poszerzenie grona klientów o nowe osoby, które mogą zainteresować się zamieszczoną na stronie ofertą. Strona może bez przeszkód bardzo szybko stać się efektywnym i ważnym dla firmy narzędziem marketingowym. Bez wątpienia więc taka strona może nam przynieść wiele korzyści, jeśli tylko sami dostrzegamy w niej ten potencjał- trzeba jednak zastanowić się, czy jej funkcjonowanie jest w praktyce zgodne z prawem. Bardzo często, projektując taką stronę o tym nie myślimy, ale deweloperzy zajmujący się jej programowaniem mogą nam zwrócić szczególną uwagę na te właśnie kwestie- strona musi też poprawnie działać pod kątem obowiązujących przepisów prawa. Dlatego też powinniśmy być przygotowani na to, że być może konieczny okaże się na niej specjalnie zredagowany regulamin, a także polityka prywatności. Co w praktyce zawierają takie dokumenty i dlaczego są tak ważne?

Przepisy prawne a strona internetowa

To, czy strona faktycznie musi posiadać regulamin określa ustawa o prawach konsumenta. To zapisy w niej zawarte nakładają na właściciela strony obowiązek dopilnowania obowiązków informacyjnych względem użytkownika. Ustawa sama w sobie nie mówi o tym, że regulamin jest obowiązkowy, ale wypełnienie obowiązku informacyjnego jest tak naprawdę najprostsze do wykonania właśnie poprzez taki regulamin. Jego kształt i to, co musi zostać w nim zawarte zależy od tego, jakie czynności wykonujemy za pośrednictwem strony. Czasem, w przypadku prostych stron typu wizytówka firmy jest to po prostu prezentowanie użytkownikom posiadanej oferty w formie elektronicznej. W innym przypadku może to być zawieranie umów z użytkownikami na odległość, z czym w szczególności mamy do czynienia prowadząc sklep internetowy. Z tego względu może się okazać, że pomoc adwokata lub też prawnika, który zajmuje się obsługą prawną firm jest nieodzowna. Wielu przedsiębiorców woli bowiem poradzić się kogoś doświadczonego, aby mieć pewność, że stworzone dokumenty faktycznie będą zwierały wszystko to, co powinny.

Polityka prywatności jest tak naprawdę równie ważna

Polityka prywatności to dokument, który obecnie można znaleźć już niemalże na każdej stronie internetowej. Bowiem już samo podpięcie prostego programu statystycznego wymusza na właścicielu strony obowiązek poinformowania o tym użytkownika, a ten musi wyrazić zgodę na takie zbieranie danych. Więcej szczegółowych informacji na ten temat może dostarczyć nam kancelaria Smr-law na stronie https://www.smr-law.at/pl/. W polityce prywatności należy umieścić informacje o tym, kto jest administratorem gromadzonych danych i w jaki sposób są gromadzone. Trzeba też określić jakiego typu są to dane, jak się je przechowuje i jakie zabiegi związane z bezpieczeństwem ich przechowywania podejmuje w praktyce ich administrator.